Openingsactie Ridderkerk

Actievoorwaarden opening Dunkin’ Ridderkerk (Van der Valk) op 15 mei 2021

Meedoen aan de jaar lang gratis donuts kan via vooraf een afhaalbestelling plaatsen via de website

 1. Om in aanmerking te komen voor de actie, kan alleen als voldaan is aan onderstaande voorwaarden;
  A) Een afhaalbestellingen is geplaatst om af te halen in de vestiging op de Krommeweg 1 in Ridderkerk op de openingsdag 15 mei 2021 tijdens het vooraf gekozen tijds vak door de deelnemer
  B) Voor de eerste 50 afhaalbestellingen – ordernummers 1 tot 50 – die geplaatst zijn via de website http://www.dunkindonuts.nl
 2. De voucher – hierna verder te noemen prijs – behorend bij de winnaars wordt een week na opening van de winkel automatisch in het account behorend bij het account in de Dunkin’ NL/BE app automatisch toegevoegd
 3. Deze actie is niet geldig i.c.m. andere (lopende) acties van Dunkin’
 4. De winnaars van de prijs bevattend – 1 doos met 6 donuts uit het huidige beschikbaar voorraad in de winkel – waarbij de voucher in de Dunkin’ NL/BE app wordt geplaatst dienen aan te kunnen tonen dat;
  A) Dunkin’ NL wordt gevolgd op Instagram
  B) Dunkin’ NL/BE app is gedownload en succesvol is geregistreerd bij het aanmaken van een account in de app
 5. De duur voor mogelijkheid 1 om mee te doen aan de actie eindigt op 14 mei 2021 om 16:00 uur of eerder zodra de beoogde aantal winnaars aantal is bereikt
 6. Deelname aan de actie voor jaar gratis donuts kan alleen als de geplaatste afhaalbestelling een vereiste doos van 12 donuts bevat. Andere producten toevoegen aan de bestelling is toegestaan
 7. Dunkin’ communiceert niet tijdens de actie of de beoogde aantal winnaars is behaald
 8. Ordernummers – deelname nummers – zijn terug te vinden in de ontvangst bevestiging die per e-mail wordt verstuurd na het succesvol afronden van een afhaalbestelling voor de openingsdag
 9. Bevat de afhaalbestelling geen doos van 12 donuts dan vervalt het recht op deelname aan de actie.
 10. Alleen afhaalbestellingen die op de openingsdag worden afgehaald volgens de vooraf gekozen tijds vak doen mee aan de actie
 11. Een afhaalbestelling is pas definitief als deze daadwerkelijk is betaald via de webshop en via de e-mail een bevestiging is ontvangen met een order bevestiging met hierin een ordernummer
 12. Dunkin’ is niet aansprakelijk voor evt. typfouten die door een deelnemer zijn ingevoerd tijdens het plaatsen van een afhaalbestelling
 13. Annuleren van een afhaal bestelling voor de openingsdag is niet mogelijk
 14. Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming nodig van een wettelijke vertegenwoordiger om mee te doen aan de actie
 15. De actie eindigt 1 jaar na uitgave van de prijs
 16. Op een andere manier mee doen aan de actie is niet mogelijk
 17. Een deelnemer mag zo vaak mee doen aan de wedstrijd als mogelijk is
 18. Per winnaar wordt er prijs – bevattend 1 doos met 6 donuts uit het huidige beschikbaar voorraad in de winkel – overhandigd
 19. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of een andere wijze van een tegoed op welke manier of vorm dan ook
 20. Winnaar verstrekt enkel gegevens die Dunkin’ eenmalig opslaat gedurende 1 jaar alleen ter registratie van de jaarkaart
 21. Invloeden van buitenaf waar Dunkin’ geen invloed op heeft, kan op geen enkele manier aanspraak op worden gemaakt noch kan Dunkin’ hierop verantwoordelijk voor gesteld worden
 22. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden of doorverkocht worden aan derden
 23. Medewerkers van Dunkin’ zijn uitgesloten van deelname aan de actie
 24. De prijs wordt alleen toegevoegd in het account van de winnaar in de Dunkin’ NL/BE app als de winnaar van de prijs een geldig ID bewijs kan tonen bij het afhalen van de bestelling tijdens het vooraf gekozen tijds vak
 25. Indien een deelnemer zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften die gelden omtrent de Covid-19 regels, kan ook de toegang tot de winkel worden ontzegd en vervalt automatisch het recht op deelname aan de actie
 26. Dunkin’ behoudt zich ten aller tijde het recht om de actie op elk willekeurig moment te stoppen zonder vooraf opgaaf van reden
 27. De prijs behorend bij het account van de winnaar in de Dunkin’ NL/BE app is persoonsgebonden en niet overdraagbaar op elk moment gedurende de geldigheid van de jaarkaart
 28. Door het ontvangen van de prijs in de Dunkin’ NL/BE app gaat de winnaar automatisch akkoord met de gestelde voorwaarden die hieraan zijn verbonden zoals deze zijn opgesteld in dit document
 29. De prijs – bevattend 1 doos donuts met 6 stuks donuts uit het aanwezig  standaard donut assortiment in de winkel – is elke week af te halen op vertoon van de voucher i.c.m. een legitimatiebewijs beginnend een week na dagtekening van de opening
 30. De prijs is alleen van toepassing op de huidige donuts zoals getoond in de winkel. Andere producten van Dunkin’ zijn uitgesloten van de actie
 31. Over de actie kan niet worden gediscussieerd met medewerkers van Dunkin’
 32. Bij een nieuw telefoonnummer vervalt het recht op de prijs
 33. Bij verdenking van fraude, behoudt Dunkin’ zich het recht deze in te nemen en de persoon in kwestie uit te sluiten van verdere deelname aan de actie
 34. Dunkin’ behoudt zich het recht om ten aller tijden zonder opgave van reden deze actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder hiervoor de deelnemers vooraf te informeren
 35. De prijs is niet geldig in combinatie met en of lopende acties, een web order om te bezorgen of afhaalorder in een winkel
 36. De prijs alleen geldig in de vestiging van Dunkin’ Ridderkerk (Van der Valk) aan de Krommeweg 1
 37. Vragen omtrent de actie kunnen alleen schriftelijk worden gesteld via info@dunkindonuts.nl

 

Scroll Up